Edicions Vitel·la

Veure cistell

« torna

Turisme cultural - Cultural Tourism

El turisme és una activitat complexa que actualment és la principal font de riquesa de Catalunya. Catalunya és una comunitat pionera en la recepció turística i també ho ha estat en la difusió i propaganda des de fa més de cent anys. Si Catalunya és líder en turisme, s’espera d’ella que produeixi i divulgui material, tant quantitativament com qualitativament, al nivell de la seva posició internacional. El prestigi internacional d’una ciutat, d’un país, d’un poble tenen a veure amb la percepció que en tenen els seus visitants; sobretot des que Europa va decidir especialitzar-se en l’atractiu cultural com a oferta turística.

Des de diverses disciplines s’ha anat abordant l’anàlisi conceptual i aplicat del turisme cultural. Hi ha, però, pocs documents de referència publicats a Catalunya, tot i haver-hi algunes universitats,  que compten  amb especialistes des de fa anys. Per això, ens sembla carregat de sentit i raó proposar una línia editorial que compleixi dos objectius bàsics: d’una banda fer disponible al lector, a l’investigador, al gestor i al polític el millor material produït a nivell internacional sobre aquesta temàtica i, de l’altra, editar material en català produït per estudiosos i experts d’universitats catalanes, que treballen en aquest camp i proposar-lo al públic internacional.

L’obertura d’aquesta línia editorial estem segurs que, si ho fem bé, ens permetrà divulgar i consolidar el “pensament turístic” en “el pensament en el turisme”, pensament i turisme, concretament del Turisme Cultural, juntament amb “l’expertesa”, el coneixement, la reflexió, l’anàlisi i la gestió del turisme cultural en l’àmbit internacional.

C. Major 8, 17141 Bellcaire d'Empordà | Tel./Fax: 972 765 913 | 608 005 811