Edicions Vitel·la

Veure cistell

« torna

taula1.jpg

taula2.jpg

Afegir al cistell

Autors: Albert Rossich i Jordi Cornellà

Títol: El plurilingüisme en la literatura catalana

Col·lecció: Philologica ISBN: 978-8493-8514-6-0 Pàgines: 476 Any edició: 2014 Preu: 36,00€

Es tracta d'un intent innovador d’estudiar la gran varietat d’obres multilingües que han aparegut al llarg de la història dins la literatura catalana, tot fent referència a fenòmens semblants en altres tradicions literàries.

Des d’aquesta perspectiva, El plurilingüisme en la literatura catalana constitueix el primer intent de sintetitzar en una visió de conjunt un fet que es dóna en totes les literatures, però que encara no havia estat mai objecte d’un estudi que n’analitzés tots els aspectes. Hi compareixen, al costat de peces conegudes, obres habitualment desateses pels historiadors de la literatura, els quals, dedicant bona part dels seus esforços a bastir un cànon propi, han cregut que tenien un interès més lingüístic que no pas literari. Més enllà de l’interès teòric que això pot suscitar en la literatura comparada i en el terreny tan poc explorat de les literatures en contacte, aquesta recerca permet redescobrir una gran quantitat de textos oblidats o marginats que destaquen per la seva originalitat i diversitat estilística.

Entre els temes estudiats aquí hi ha els motius que han portat els escriptors a fer servir més d’una llengua, les relacions culturals i sociolingüístiques entre els llenguatges implicats, els lligams entre gèneres literaris i barreja d’idiomes, les maneres en què queden soldades les llengües dins el text i la recepció del text multilingüe.

C. Major 8, 17141 Bellcaire d'Empordà | Tel./Fax: 972 765 913 | 608 005 811