Edicions Vitel·la

Veure cistell

« torna
31.01.2008

Francesc Fontanella, reivindicat

Revista de Girona

David Prats

Francesc Fontanella: una vida, una obra un temps

Pep Valsalobre i Gabriel Sansano (eds.)

Bellcaire d’Empordà, Edicions Vitel·la (Philologica: sèrie estudis, 1), 2006, 354 pp.

«Especial atenció mereix l’obra de Francesc Fontanella […] En la producció de Fontanella hi ha una noble i decidida voluntat de retornar al català la seva dignitat literària i, potser, una intenció de restauració de les nostres lletres.»

Aquests dos fragments sobre Fontanella es poden llegir al volum quart de la Història de la literatura catalana de Riquer/Comas/Molas sota l’epígraf «Altres poetes de la decadència» del capítol XXII «La decadència». Així doncs, paradoxalment, tot i tenir reconeguts la qualitat i el mèrit literaris, Fontanella es veu relegat a una categoria per sota de la de Vicent Garcia, Pere Serafí o Joan Pujol que tenen epígraf propi.

Un dels motius principals que va empènyer els editors de Francesc Fontanella: una vida, una obra un temps –Pep Valsalobre i Gabriel Sansano, i el director de la col·lecció Albert Rossich– a l’hora d’idear aquest volum va ser precisament aquest: reivindicar el poeta i dramaturg Francesc Fontanella per atorgar-li el lloc que li correspon entre els poetes del barroc, lloc que dècades de reiteracions d’errors i equívocs de la historiografia literària li han negat. Diguem per endavant que sens dubte aquest volum suposa un punt d’inflexió en la valoració i l’estudi de l’obra de Fontanella.

Però l’obra Francesc Fontanella: una vida, una obra un temps no és una iniciativa aïllada per reivindicar i estudiar de Fontanella. Per exemple, la publicació del volum va anar lligada a la celebració a la UdG –els dies 5 i 6 d’octubre del 2006– del «VI Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: Francesc Fontanella en el seu temps». Hi va anar lligada perquè els organitzadors –la mateixa parella editora del volum– van voler que els participants d’aquesta edició dels CIPMLCA assistissin a la trobada llibre en mà, coneixent les intervencions dels seus col·legues, d’aquesta manera van poder dedicar més temps al debat que, val a dir, va ser molt productiu i engrescador.

Al mateix temps, convé destacar que aquesta obra sobre Fontanella és el títol amb què Edicions Vitel·la es llançava al mercat editorial. Aquest segell ha tingut l’encertada gosadia de preocupar-se per presentar els resultats de la recerca universitària de diversos àmbits humanístics en un format rigorós però compatible amb el públic més ampli.

El volum està estructurat en dues parts: la primera conté els estudis històrics i culturals, amb les aportacions d’Antoni Simon, Henry Ettinghaussen, Òscar Jané i Eulàlia Miralles. La segona conté els estudis més pròpiament literaris (llengua, poesia i teatre), amb les aportacions de Francesc Feliu, Albert Rossich, M. Àngels Herrero, Montserrat Bonaventura, Giuseppe Grilli, Joan Alegret, Jaume Pòrtulas, Pep Valsalobre, Maria-Mercè Miró i Albert Mestres.

Finalment, només em resta agrair als autors, als editors, als responsables de la col·lecció i a l’editorial que hagin engendrat un volum com aquest, que ha d’ajudar a conèixer millor i a dignificar un escriptor com Francesc Fontanella i, alhora, un període injustament menystingut de la nostra història literària.

C. Major 8, 17141 Bellcaire d'Empordà | Tel./Fax: 972 765 913 | 608 005 811