Edicions Vitel·la

Veure cistell

« torna
20.11.2007

Entrevista amb Anna Alberni, autora de l'edició crítica d'

Hora Nova

Josep M. Bernils

"El llibre va tenir una circulació reduïda a l' Edat Mitjana pel seu caràcter tabú"

La investigadora figuerenca analitza un tractat de bones pràctiques sexuals, semblant als tractats eròtics hindús.

Tot i que nascuda a Barcelona el 1972, Anna Alberni és filla d’una familia arrelada a Figueres. Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, és investigadora júnior de l’Institució Catalana de Reserca i Estudis Avançats (ICREA) a la Universitat de Girona (UdG) i membre de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes. S’ha especialitzat en l’estudi de la literatura catalana medieval, en particular la poesia escrita entre el final de l’edat d’or dels trobadors i l’eclosió del nou discurs líric que va inventar Ausiàs March.

La seva tesi doctoral (El Cançoner Vega-Aguiló: estructura i contingut, 2003) l’ha portada a estudiar els cercles literaris on es produïa aquesta poesia i les seves formes de transmissió manuscrita. Així, ha recuperat documentació inèdita sobre Gilabert de Prosita, Francesc de la Via o Gabriel Ferrús, entre d’altres autors. Gràcies a una estada postdoctoral de dos anys a Italia, ha publicat la monografía Intavulare. Tavole di canzonieri romanzi.I.Canzonieri provenzali.11. Barcelona, Bibioteca de Catalunya,mss. 7 e 8 (Mòdena 2006).

L’edició de l’Speculum al foder (Edicions Vitel.la 2007) és fruit de la seva recerca filológica aplicada a la prosa científica medieval. El llibre és un tractat de bones pràctiques d’ higiene sexual però que inclou. Per exempla, un extens catàleg de postures, comentades per l’autora, molt semblant al que es proposa en els clàssics tractats eròtics hindús. Aquestes característiques, que situen el text a mig camí entre la prosa científica i la literatura erótica, fan de l’anònim català una obra singular, única en tota la producció europea medieval.

- D'on sorgeix o com es localitza el text "Speculum al foder"?

La notícia més antiga que es té del text remunta a l’any 1917, que és quan el bibliòfil Ramon Miquel i Planas, responsable de la primera edició impresa de l’Speculum, va aplegar en un sol volum diverses obres mèdiques dels segles XIV i XV escrites en català. L’edició que en va resultar, estampada en una elegant tipografia gòtica sobre paper de fil i japó, sense indicació de tiratge ni peu editorial, reuneix tots els ingredients per ser considerada un veritable incunable modern. La circulació reduïdíssima del volum, acompanyada del caràcter de tabú del tema que s’hi tracta, el va fer un text virtualment desconegut fins que el 1978 la Dra. Teresa Vicens, professora de la Universitat de Barcelona (també figuerenca, i admirada amiga meva), en va curar la primera edició moderna, que es va presentar acompanyada de traducció al castellà.

- Què la motiva a difondre el seu contingut?

L’origen d’aquest llibre remunta a un curs de doctorat a la Facultat de Lletres de la UdG fa deu anys, quan la Dra. Lola Badia, que després seria la meva directora de tesi, em va proposar d’explorar el text i de preparar-ne els materials per a una futura edició crítica. L’edició de Teresa Vicens era molt bona, però només tenia en compte un sol manuscrit que es conserva a la Biblioteca Nacional de Madrid (BNM, 3356), i ens havíem adonat que existia un altre testimoni del text, fragmentari però tan valuós com l’altre (BNM, 10162). Les ganes d’oferir al públic un text al màxim acostat possible a la voluntat de l’anònim autor del segle XIV és allò que em va motivar a emprendre’n l’edició crítica.

- I així fins avui?

El treball, però, va quedar encallat en l’estadi de tesi de llicenciatura, i no va ser fins a començaments d’aquest any que l’editora Gemma Garcia, des d’Edicions Vitel·la, em va proposar de culminar la feina preparant una edició que fos filològicament responsable i alhora a l’abast del gran públic. L’encàrrec ha estat possible, entre altres coses, gràcies als consells del Dr. Albert Rossich, director de la col·lecció Philologica d’Ediciona Vitel·la i col·lega del Departament de Filologia Catalana de la UdG.

- El tractat tindria vigència en aquests moments?

L'Speculum al foder és un tractat d'andrologia i d'higiene sexual que s'inscriu en la tradició dels regiments de sanitat, un gènere literari mèdic molt popular a l'Edat Mitjana, destinat a proporcionar compendis de regles i consells pràctics per al manteniment de la salut en termes generals o en un àmbit específic. Alguns dels consells que s’hi donen són del més elemental sentit comú, d’altres poden semblar més pintorescos, però no hem de perdre de vista que formen part de la ciència oficial de l’època, en un univers regit per les lleis de la medicina galènica i les teories dels humors.

- Com s’articula el seu llibre?

El llibre, que s’obre amb un Prefaci de la Dra. Badia, consta d’una introducció on es tracten qüestions referides al text (l’estil, la llengua, les fonts, la història dels manuscrits); d’una edició filològica de l’obra, anotada per tal que el lector no especialitzat no s’entrebanqui en la lectura del text; i de dos apèndixs: una llista d’esmenes al manuscrit principal (A), més una transcripció íntegra del manuscrit fragmentari (B). Tanca el volum una Postil·la a cura del Dr. Lluís Cifuentes, professor de la Universitat de Barcelona, i també figuerenc d’adopció, que tracta de l’ús del català en les obres científiques i pràctiques a finals de l’Edat Mitjana. El volum consta d’una Bibliografia final.

- Creu que a l'Edat Mitjana el sexe tenia la incidència que té avui?

Aquesta pregunta potser l’hauria de respondre un antropòleg o un historiador de la ciència i dels costums de la vida privada… però bé, com diu la dita catalana, “sempre han tingut béc les oques”, no?

- En què està treballant en aquests moments?

En aquest moment estic preparant un estudi sobre la llengua de la lírica entre els trobadors i Ausiàs March, i tinc en cartera una edició de l’obra de diversos poetes catalans del pas del seglee XIV al XV (Gilabert de Pròixita, Andreu Febrer, Lluís Icart, Gabriel Ferrús, entre molts altres).

C. Major 8, 17141 Bellcaire d'Empordà | Tel./Fax: 972 765 913 | 608 005 811